søndag 15. april 2007

Wish me luck ;)

DINE STUDIEØNSKER FOR 2007-OPPTAKET I PRIORITERT REKKEFØLGE

KODE STED STUDIUM
1. 184919 UiB USA-studier
2. 201881 HiA Statsvitenskap
3. 205881 HiBu Statsvitenskap, Kongsberg
4. 184879 UiB Sosialantropologi
5. 184878 UiB Sammenliknende politikk
6. 201484 HiA Utviklingsstudier
7. 201900 HiA Arbeids- og velferdsforvaltning
8. 194881 NTNU Statsvitenskap
9. 194879 NTNU Sosialantropologi
10. 194876 NTNU Psykologi
UiB = Universitetet i Bergen
HiA = Høgskolen i Agder
HiBu = Høgskolen i Buskerud
NTNU = NTNU (Trondheim)

Får håpe jeg kommer inn på i alle fall ett av disse ønskene!
And that's all for now, folks =)